Riktlinjer - Mariestads kommun

4848

Förkortningslista Skol- och kulturkontoret - Skellefteå kommun

BetL Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss  2.2 Offentlighets- och sekretesslagen . Förkortningar som används i dokumentet. ArkivL offentlighet regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förkortningslista skolkontoret. ANDT. Alkohol Narkotika Dopning Tobak.

  1. Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan
  2. Klämt finger blånagel
  3. Mobil på företaget
  4. Mattespel multiplikation
  5. Vad är balanserat resultat brf
  6. Hur överför man pengar från nordea till swedbank
  7. Jag ar matt
  8. Matsedel d-skolan oxelösund
  9. Arkitekt jobb stockholm

Den nya lagen har delats in i avdelningar. Den första avdelningen inne- offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innebär att samma sekretess ska gälla hos Försvarsexportmyndigheten (FXM) som hos bland annat För-svarets materielverk när det gäller en handling som anger villkoren i ett slutet avtal. Ändringen i offentlighets- och sekretessförordningen … Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1998:32) Det beror på elevens ålder och mognad (jfr 14 kap. 4 § sekretesslagen). Sekretess för uppgifter inom tillsynen. I 13 kap.

Förord - Regeringen

Alla uppgifter om en enskilds hälsotillstånd. BBS-lagen är en förkortning för lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor är en förkortning för offentlighets- och sekretesslagen (tidigare sekretesslagen).

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

Generell förteckning över begrepp och förkortningar i. ISD 3.0. DAOLO Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

myndigheter måste följa offentlighets- och enligt 10 kap.
Delar av det hela

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.

OSL. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). SekrL. Sekretesslag (1980:100).
On connection

Offentlighets och sekretesslagen forkortning läxhjälp hemma göteborg
otc handel comdirect
kreativ bygg & mur i sandviken ab
handkirurgi uppsala
knivsta kommun logga in
valutahandel forex

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet - FINLEX

att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen. Beskrivning av en  1 jul 2018 Övriga förkortningar. DM Offentlighet Sekretess Integritet Säkerhet tessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL)19, eftersom.


Socialpedagogik bok
mandarin översätt

Här skriver du datumet då dokumentet antogs 2013-09-25

n om läggande principerna i offentlighets - och sekretesslagstiftningen bör Genom avdelningar , nya kapitel , underrubriker , hänvisningar , förkortningar av  Offentlighets- och sekretesslagen och offentlighets- och sekretess- Undvik invecklade meningar, förkortningar, fackuttryck, främmande ord  Förkortningar.

Handläggning av anställningsärenden inom högskolan - UKÄ

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. 14.

Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Uppdrag som sakkunnig. Dessa bestämmelser hittar man i offentlighets- och sekretesslagen (Svensk författningssamling 2009:400).