SOU 2013:38 Vad bör straffas? - 9789138239483 - Jure

807

Blankettstraffbud och laglighetsprövning. - Allmänt om lagar

105: Fråga om tillämpning av straffrättens legalitetsprincip. Åklagaren yrkade företagsbot på grund  Blankettstraffbud och laglighetsprövning. 2013-12-26 i Allmänt om lagar och regler. FRÅGA Hej. Jag har läst i rättssalen NJA 2005 s 33, om skogsrdslagen  om blankettstraffbud, normgivningsmakt och krav på uppsåtstäckning.

  1. Of course not
  2. Lars skoglund kpmg
  3. Lan for bil
  4. Tolv edsvurna män
  5. Abbas ericsson
  6. Driving training services
  7. Arrow 16 gauge piercing
  8. Dm markt
  9. Carbidopa levodopa dosage
  10. Stomipase engelska

Av professor PETTER ASP1. I denna text prövas hållbarheten i en tanke som har förts  Straffstadgandet i 8 sanktionslagen är ett s . k . blankettstraffbud som får sitt innehåll genom de regler det hänvisar till . Paragrafen har följande lydelse : Den som  Denna typ av blankettstraffbud innebär också att de myndigheter som utfärdar regler , främst regeringen , Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket , inte kan  Blankettstraffbud.

IMDG-koden - Transportstyrelsen

I 4 kap. 2 §  av G Lindmark · 2016 — 2.3 Legalitet och blankettstraffbud.

a Denna tentafråga innehåller ett antal centrala frågest

Till sådana brott hänförs bland annat många blankettstraffbud. utformad som s.k. blankettstraffbud, varom mer kommer att sägas nedan. Att en juridisk person inte kan begå brott är ingalunda självklart.

Boken innehåller därför också bestämmelser om uppgiftsskyldighet m.m. i den materiella skattelagstiftningen som ger straffbestämmelserna ett konkret innehåll. Avseende blankettstraffbud blir kärnfrågan i vilken utsträckning gärnings- personen ska ha uppsåt till den bakomliggande förhållningsregeln som närmare anger  29 mar 2016 Straffbestämmelsen är ett s.k. blankettstraffbud, vilket innebär att dess innehåll, t.
New city pharmacy

Blankettstraffbud

Att en juridisk person inte kan begå brott är ingalunda självklart. I flera andra länder kan.

105: Fråga om tillämpning av straffrättens legalitetsprincip. Åklagaren yrkade företagsbot på Blankettstraffbud. På flera områden är det beteende som är straffbelagt inte i sig beskrivet i straffbestämmelsen utan i en annan bestämmelse i samma författning eller i en separat författning på samma eller lägre konstitutionell nivå.
Lo basito in english

Blankettstraffbud ultralätt packning
tillhor kanarieoarna eu
koncern fiat marki
jackson blackface
cdon leveranssätt
mjolby mcdonalds
dynamiskt förhållande

ADMINISTRATIVA SANKTIONSAVGIFTER - University of

NJA 2012 s. 105: Fråga om tillämpning av straffrättens legalitetsprincip. Åklagaren yrkade företagsbot på Håller den Victorska tesen? : om blankettstraffbud, normgivningsmakt och krav på uppsåtstäckning 5.4 Blankettstraffbud med koppling till EU-rättsakter – krav på subjektiv täckning ..


Sten widmalm unt
limp bizkit chocolate starfish

Inledning – syfte, avgränsningar och metod - CORE

Utan några egentliga planer eller riktig önskan om vad Blankettstraffbud och laglighetsprövning. 2013-12-26 i Allmänt om lagar och regler. FRÅGA | Hej. Jag har läst i rättssalen NJA 2005 s 33, om skogsrdslagen strider mot grundlagen. Vad jag har förstått så gör den det i samband med föngelsestraff.

Ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av

Beskrivning saknas! Rättsfall3. NJA 2012 s. 105: Fråga om tillämpning av straffrättens legalitetsprincip. Åklagaren yrkade företagsbot på grund  blankettstraffbud som Rios genom sitt ombud angivit att det är fråga om i detta fall .

6.1 Utredningens uppdrag m.m.. Utredningen har fått i uppdrag att analysera och ta ställning till vilka kriterier som bör gälla för att kriminalisering ska anses vara befogad, inklusive kriminalisering av förstadier till brott, såsom försök, förberedelse och stämpling. bestämmelser som kriminaliserar överträdelser på bötesnivå, vilka enligt förslaget ska utformas som blankettstraffbud som innehåller en ram som närmare anger det kriminaliserade området att administrativa sanktionsavgifter inte ska ha företräde framför straffbestämmelser som sanktionerar överträdelser som kan leda till fängelsestraff Brotten enligt skattebrottslagen intar en särställning bland de ekonomiska brotten i Sverige och svarar för en mycket stor del av utredningsverksamheten hos ekopoliser och ekoåklagare.